27 listopad 2010r Parafia w Cruz Machado

Po spotkaniu i obiedzie z biskupem diecezji União da Vitoria oraz księżmi pracującymi w dekanacie do którego należy parafii w Mallet, udaje się do Cruz Machado. W parafii tej przez 7 lat byłem proboszczem. W tym czasie przebudowaliśmy kościół głowny, wybudowali kilka kaplic, powiękrzyli salon etc etc. To właśnie dla tej parafii przywiozłem z Polski podarowaą mi płaskorzeżbę Chrystusa Króla Polski, która umieszczona jest w prezbiterium kościoła. Po mnie pracowało tam kiku księży a od prawie 4 lat pracuje tu ks. Stanisław Małysa, któremu dzielnie pomagają Misjonarki Chrystusa Króla. Pomagam w spowiedzi młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i głoszę Słowo Boże podczas sobotniej i niedzielnej liturgii.

26 listopad 2010r - Nowy Proboszcz w Mallet

Dzisiejszego wieczoru ks. Franciszek Adamczyk S.Chr został wprowadzony w urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Piotra w Mallet. Mszy św koncelebrowanej przewodniczył ks.bp. João Bosco, który też udzielił sakramentu bierzmowania 72 osobowej grupie miejscowej młodzieży. Uczestniczę w uroczystości reprezentując nasze zgromadzenie. W ten oto sposób przestaje być proboszczem parafii św. Piotra w Mallet

25 listopad 2010r - Tak dla Benedykta

27 listopada podczas liturgii rozpoczynającej Adwent Ojciec Święty Benedykt XVI rozpocznie modlitewne czuwanie w Bazylice św. Piotra na Watykanie w intencji każdego poczynającego sie ludzkiego życia. Papież wzywa Kościół do przyłączenia się do tej modlitwy gdyż ma to być modlitwa całego Kościoła.

17 listopad 2010r - wyjazd do Porto Alegre

Wraz z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii ks. Zdzisławem Malczewskim jedziemy do Porto Alegre aby zorientować się w możliwości podjęcia pracy duszpasterskiej wśród tamtejszej Polonii. Podczas dwudniowego pobytu w tym mieście odwiedzamy Towarzystwo Polonia gdzie spotykamy się z jej prezesem panem Marianem Hassem, ks. Ilario Flaech proboszcza parafii na terenie której znajduje się polska kaplica, oraz ks.abp.Dadeus Grings, który z symapatią odnosi się do gotowości podjęcia pracy w tym mieście przez księży z naszego zgromadzenia. Zostaje ustalone iż udam się do tej wspólnoty na czas Bożego Narodzenia aby jeszcze lepiej poznać jej potrzeby oraz przygotować ludzi na przyjęcie polskiego duszpasterza, który mógłby rozpocząć swoją posługę na początku przyszłego roku.

14 listopad 2010r - Basla Nova

W dzisiejsze popołudnie w towarzystwie ks. Kazimierza Ołdaka, odwiedzam współbraci pracujących w parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Balsa Nowa. Od momentu utworzenia w 1968r parafia ta obsługiwana jest przez księży chrystusowców. Proboszcz parafii ks. Józef Poszwa w towarzystwie swojego pomocnika ks. Grzegorza Zyguły pokazuje nam odnowiony kościół oraz zapoznaje z postępami prac przy budowie dużego salonu. Po przeprowadzeniu rozmów z pracującymi w parafii księżmi oraz wspólnej kolacji wracamy do Kurytyby.

13 listopad 2010r - Ponownie w Mallet

Przez kilka dni przebywam w Mallet gdzie zapoznaje z parafią ks. Franciszka Adamczyka, który 26 listopada zostanie uroczyście wprowadzony w posługe proboszcza. Dotychczasowy wikariusz parafii ks. Jeferson Slussarek zostaje przeniesiony do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Quedas do Iguaçu

9 listopad 2010r - Nowy ksiądz w Aurea

Od 3 do 9 listopada ksiądz przebywam na terenie diecezji Erechim. Uczestniczę w zebraniu miejscowego duchowieństwa, spotyka się z księdzem biskupem Girônimo Zanandréa, oraz liderami i wiernymi z parafii Matki Bożej Jasnogórskiej. W niedziele 7 listopada koncelebruję uroczystą mszę św podczas której w obecności ks. Biskupa, miejscowych księży, oraz licznie zgromadzonych wiernych, nasz współbrat ks. Zbigniewa Minta obejmuje posługę administratora parafii w Aurea.

2 listopad 2010r - Dzień zmarłych w Santana

Poniżej zamieszczamy opis obchodów Dnia Zmarłych w jednym z najstarszych polskich osiedli stanu Parana, przysłany przez księdza Mirosława Stępnia S.Chr proboszcza parafii Santana – Cruz Machado.

W dniach 1 i 2 listopada odprawiłem Msze święte na ośmiu cmentarzach. Są to największe nekropolie rozsiane na ogromnym terytorium mojej parafii. Drugie tyle, dużo mniejszych, odwiedzę w kolejnych dniach tego miesiąca. W uroczystej liturgii wzięło udział liczne grono wiernych, wśród nich wielu przyjezdnych, odwiedzających groby swoich krewnych. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100 lecia przybycia polskich emigrantów w te rejony stanu Paraná, chcemy uratować pamięć tych, którzy przybyli tu jako pierwsi, a teraz spoczywają w brazyliskiej ziemi. Niestety wiele starych grobów jest bezimiennych. Panuje tu dziwny zwyczaj nie umieszczania tabliczki z nazwiskiem zmarłego. Natomiast te które istnieją w wielu wypadkach są już zatarte przez czas i pogode. Dlatego prosimy tych, którzy jeszcze pamiętają o podanie nazwisk i dat śmierci osób pochowanych na naszych cmentarzach. Są też i piękne przykłady pamięci o tych, którzy mocno zapisali się w historię miejscowej wspólnoty. Licznie odwiedzany w tych dniach był grób naszego współbrata, ksiedza Daniela Niemca S.Chr, którego wdzięczni parafianie otaczają pamięcią i modlitwą. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

2 listopad 2010r - Dzień Zmarłych

Listopad jest miesiącem kiedy w sposób szczególny modlimy się za naszych zmarłych. We wszystkich parafiach sprawowana jest uroczysta liturgia, a w wielu, polskim zyczajem odprawiane są także "Wypominki". Również i mieszkańcy domu prowincjalnego wyjechali dziś do parafii św. Sebastiana w Bateias aby wraz z tamtejszą wspólnotą parafialną odprawić mszę świętą oraz pomodlić się na grobowcu gdzie pochowani są nasi zakonni współbracia.