10 pazdziernik 2010 Uroczystosc Odpustowa

Parafia Nossa Senhora de Nazare jest jedną z trzech parafii obsługiwanych przez księży chrystusowców w Kurytybie. Proboszcz parafii ks. Jan Nowiński, który w tym roku obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa, zaprosił dzisiaj rezydujących w domu prowincjalnym kapłanów na uroczystość ku czci Patronki swojej wspólnoty. Na odpustową uroczystość złożyły się trzy części: zmotoryzowana procesja z figurką Patronki i błogosławieństwem pojazdów, Msza Święta, oraz obiad przygotowany przez Radę Parafialną. Po Mszy Świętej do grona obecnych chrystusowców dołączyli także ks Stanislaw Jamróg oraz wiceprowincjał ks. Alceu Zembruski, któremu niedzielne obowiązki nie pozwoliły na wcześniejsze przybycie.